FE IR UE EFRR-COLOR

  

Informujemy, że ASPOL-FV Sp. o.o. realizuje poniższe projekty:

 1. pn. „Rozwój firmy ASPOL-FV poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wartość projektu 401 100,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 60%. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży BUDOWA I WYKAŃCZANIE BUDOWLI i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej ASPOL-FV poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych;
 2. pn. „Rozwój eksportu ASPOL-FV poprzez wejście na nowe rynki docelowe” w ramach poddziałania 2.2.1 „Modele Biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, wartość projektu 293 789,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Celem podstawowym projektu jest rozwój firmy ASPOL-FV poprzez eksport w oparciu o przygotowaną STRATEGIĘ BIZNESOWĄ W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI SPÓŁKI ASPOL-FV. Rezultatem projektu będzie eksport NOWEGO PRODUKTU, który nie był jeszcze sprzedawany na jakichkolwiek rynkach zagranicznych, w tym na wybranych rynkach: NIEMCY, NORWEGIA i WIELKA BRYTANIA. NOWYM RYNKIEM DOCELOWYM dla całego portfolio produktów będą NIEMCY. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach, misjach i realizację działań promocyjnych.
 3. pn. "Internacjonalizacja spółki ASPOL-FV dzięki ekspansji eksportowej" w ramach poddziałania 2.2.1 „Modele Biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, wartość projektu 233 484,83 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Celem podstawowym projektu jest rozwój firmy ASPOL-FV poprzez eksport w oparciu o przygotowaną STRATEGIĘ BIZNESOWĄ W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI SPÓŁKI ASPOL-FV 2018-2019. Rezultatem projektu będzie eksport całego portfolio produktów na Litwę, Ukrainę i Rumunię. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach w charakterze wystawcy, w charakterze zwiedzającego i realizację działań promocyjnych.
  logotyp2.jpg
 4. ASPOL-FV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla ASPOL-FV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
  Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

  Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN

  projekt_ue.jpg

      

5. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

ASPOL FV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: „Opracowanie systemu elektronicznego nadzoru parametrów pracy dolnych źródeł ciepła” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie produktu – systemu elektronicznego nadzoru parametrów pracy dolnych źródeł ciepła, a następnie wdrożeniu otrzymanych rezultatów projektu do działalności gospodarczej i ich późniejszej komercyjnej sprzedaży.

Planowane efekty: efektem będzie wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacji produktowej – systemowych rozwiązań w zakresie elektronicznego nadzoru parametrów pracy dolnych źródeł ciepła.

Całkowita wartość projektu: 487 695,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 396 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 337 025,00 PLN

logo dotacji

 

Pasek morski

 

Pasek logotypy

 

 

 
6. Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność spółki
    ASPOL-FV poprzez realizację inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach eksportowych.

    Nazwa: ASPOL-FV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

    Cele projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia ZjednoczonegoPrzeciwdziałanie negatywnym skutkom wy-
    stąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski oraz na złagodzenie
    związanego z tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

    Wartość projektu: 46 425,00 euro

    Kwota dofinansowania: 46 425,00 euro

 

Zdjęcia z realizacji projektu

 

Foto1Foto3Foto2

Zespol nawijaka i odwijarki do rur PE

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.